ANBI-gegevens

Naam van de organisatie: stichting Sinterklaas in Leiden (SIL)

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 8531 25 569

Contactgegevens: jeffrey@sinterklaasintochtleiden.nl

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden:

Jeffrey Glasbergen, voorzitter, productie en coördinatie vrijwilligers
Pim van der Klaauw, penningmeester en sponsoring
Denise Heppener, secretaris
Monica Bij, bestuurslid Intocht
Nico Rijsbergen, bestuurslid sponsoring en Huis van Sinterklaas

Er zijn verschillende hulptroepen die het bestuur van de stichting ondersteunen:

Commissie ‘Optocht en middagprogramma pieten”
Commissie “Podia en optredens”
Commissie "Media en PR"
Sponsorcommissie
Schminkteam
Commissie lunch
Commissie Huis van Sinterklaas
en vele vrijwilligers die geen onderdeel uitmaken van een commissie maar die ook onmisbaar zijn.
Beloningsbeleid: de bestuurs- en commissieleden doen de werkzaamheden voor de stichting onbezoldigd. Gemaakte onkosten – exclusief reiskosten – kunnen worden vergoed.

Financieel verslag: [2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2013]

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

[Beleid 2015 - 2018]

 

    CONTACT

    Shoe icon Post voor Sinterklaas? Doe het in je schoen! De Pieten weten veel beter hoe ze jouw post bij Sinterklaas krijgen dan dat wij dat weten!

VOLG ONS

ANBI img